?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 足球比分球探网007:常见问题-关于我们-西安h|?/title> <link href="//www.lliqj.com.cn/css/common.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <link href="//www.lliqj.com.cn/css/wp_style.css" type="text/css" rel="stylesheet"><style type="text/css"> .content_box{line-height:24px;} .content_box p{margin:5px auto;} </style> <link rel="canonical" href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/changjian.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--头部--> <div class="header wrapper"> <div id="logo"><a href="//www.lliqj.com.cn/" title="007球探足球比分">007球探足球比分</a></div> <div id="top_link"> <div id="hot_tel"><img src="//www.lliqj.com.cn/images/hot_tel.gif" alt="联系电话"/></div> <ul id="top_link_nav"> <li class="icon1"><a href="//www.lliqj.com.cn/" title="007球探足球比分">007球探足球比分</a></li> <li class="icon2"><a href="/daikuan/aboutus.html">关于我们</a></li> <li class="icon3"><a href="/daikuan/changjian.html">常见问题</a></li> <li class="icon4"><a href="/daikuan/chenggong.html">成功案例</a></li> <li class="icon5"><a href="//www.lliqj.com.cn/tools.html">h计算?/a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div><div class="wrapper" style="width:950px; overflow:hidden;"> <img src="//www.lliqj.com.cn/images/banner.jpg" alt="西安hbanner" style="border:1px solid #ececec; width:948px;" /> </div> <!--M内容--> <div class="main wrapper"> <!--侧边?-> <div class="slide_area" style="width:230px;"> <div class="lbox" style="overflow:hidden;"> <div class="t1"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/baidu.html" class="more" title="点击查看更多信息"><img src="//www.lliqj.com.cn/images/more.gif" alt="查看更多"/></a></div> <div class="box_content"> <ul class="list1"> <li class="ozo"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/lianxi.html" title="[2011-7-25 17:34:26] 联系我们">联系我们</a></li><li class="ozo"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/job.html" title="[2011-7-25 17:36:13] 诚聘英才">诚聘英才</a></li><li class="ozo"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/64.html" title="[2011-8-29 10:35:54] 集团h借贷能力证明城市">集团h借贷能力证明城市</a></li><li class="ozo"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/86.html" title="[2011-9-13 14:41:33] 农业力_力的住房h和赠?>农业力_力的住房h和赠?/a></li><li class="ozo"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/91.html" title="[2011-9-16 13:11:49] 额h利率在网上公?>额h利率在网上公?/a></li><li class="ozo"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/136.html" title="[2011-10-18 13:1:2] 获取新的业务提供一个信贷额">获取新的业务提供一个信贷额</a></li><li class="ozo"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/142.html" title="[2011-11-2 18:25:16] 让民间借贷有法可依">让民间借贷有法可依</a></li><li class="ozo"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/148.html" title="[2011-11-16 17:55:24] 骗来母亲?抉|h成被?>骗来母亲?抉|h成被?/a></li><li class="ozo"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/216.html" title="[2012-4-17 17:28:11] 合理理胦让自׃再月?>合理理胦让自׃再月?/a></li></ul> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="lbox" style="margin-top:8px; overflow:hidden;"> <div class="t2"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/google.html" class="more" title="点击查看更多信息"><img src="//www.lliqj.com.cn/images/more.gif" alt="查看更多"/></a></div> <div class="box_content"> <ul class="list1"> <li class="ozo"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/270.html" title="[2012-6-4 22:4:27] h利率如何影响您的成本">h利率如何影响您的成本</a></li><li class="ozo"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/269.html" title="[2012-6-3 15:18:25] 个h信用易贷常见问题">个h信用易贷常见问题</a></li><li class="ozo"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/268.html" title="[2012-6-3 15:16:54] 无抵DƑָ见问?>无抵DƑָ见问?/a></li><li class="ozo"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/267.html" title="[2012-5-31 16:22:28] 银行业战略{型迫在眉?>银行业战略{型迫在眉?/a></li><li class="ozo"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/266.html" title="[2012-5-31 16:21:39] 企业h需求萎~制U新增信?>企业h需求萎~制U新增信?/a></li><li class="ozo"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/265.html" title="[2012-5-31 16:20:12] 西安高新国信额h公司成立">西安高新国信额h公司成立</a></li><li class="ozo"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/264.html" title="[2012-5-27 14:3:17] q渡性贷?>q渡性贷?/a></li><li class="ozo"><a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/263.html" title="[2012-5-26 13:35:38] 工行西安户县支行营销企业贷?>工行西安户县支行营销企业贷?..</a></li></ul> </div> </div> </div> <!--M右侧--> <div class="right_area" style="width:710px;"> <h5>您的位置Q?a href="//www.lliqj.com.cn/">首页</a> > <a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/about.html">关于我们</a> > 正文</h5> <div style="padding:20px; border:1px solid #CCC; margin-top:10px;"> <p style="text-align: right"><span class="ozo">发布?西安h|?/span> <span class="ozo">发布旉:2011-7-25 17:9:31</span> <span class="ozo">本文地址Q//www.lliqj.com.cn/daikuan/changjian.html</span></p><HR> <p><span style="color: #ff9900"><strong class="ozo"><span style="font-size: large">常见问题</span></strong></span></p><p><br /><span style="font-size: medium"><strong class="ozo">1.  什么是信用hQ?/strong></span></p><p>{:信用h是指以借款人的信誉发放的贷ƾ,借款Z需要提供担保。其特征是债务人无需提供抉|品或W三Ҏ保仅凭自q信誉p取得hQƈ以借款Z用程度作ƾ保证的。这U信用贷ƾ是我国银行长期以来的主要放ƾ方式。由于这U贷ƾ方式风险较大,一般要对借款方的l济效益、经营管理水q뀁发展前景等情况q行详细的考察Q以降低风险.</p><p><br /><span style="font-size: medium"><strong class="ozo">2. ׃人员可以甌办理信用h吗?</strong></span></p><p>{:׃人员一般情况下不能够贷ƾ,但是如果你有《再׃优惠证》等Q可甌下岗׃人员额担保h?/p><p> </p><p><strong class="ozo"><span style="font-size: medium">3. 提前q贷银行要收取违U金吗?</span></strong></p><p>{:具体是否要收取,应该咨询你放Ƅ银行Q每安行规定不一栗?/p><p> </p><p><strong class="ozo"><span style="font-size: medium">4. 我还是学生,L请创业贷ƾ,一定需要担保h吗?</span></strong></p><p>{:学生创业收入都不E_Q相Ҏ说难度有点大Q但是你可以找一个担保h来担保,׃好贷一炏V?/p><p> </p><p><strong class="ozo"><span style="font-size: medium">5. 怎么区分h公司的真假?</span></strong></p><p>{:如果h没下来,先让你交利息的你p注意了,正规的贷ƾ服务机构,一般不会在放款前进行Q何Ş式的收费?/p><p> </p><p><strong class="ozo"><span style="font-size: medium">6.  惌Ƒց企业启动资金可以吗?</span></strong></p><p>{:企业启动资金Q你可以用法人或股东的个料和房做企业贷ƾ或者消费贷ƾ,如今招商Q徏设,北京银行都有在做q类业务?/p><p> </p><p><strong class="ozo"><span style="font-size: medium">7.  三套房能贷吗?</span></strong></p><p>{: 三套房子基本上是不可以再h买房子的Q不q每个银行不一P有些银行q是可以LQ每个地方不一栗?/p><p> </p><p><strong class="ozo"><span style="font-size: medium">8. 甌h多少天能审批Q?/span></strong></p><p>{: 看贷Ƅ别而定Q最快可1-3天放ƾ?/p><p> </p><p><strong class="ozo"><span style="font-size: medium">9. 什么是民间hQ?/span></strong></p><p>{:狭义的民间借贷是指公民之间依照U定q行货币或其他有仯券借贷的一U民事法律行为。广义的民间借贷除上q内容外Q还包括公民与法Z间以及公民与其他l织之间的货币或有h证券的借贷。现实生zM通常指的是狭义上的民间借贷?/p><p> </p><p><strong class="ozo"><span style="font-size: medium">10. 民间借贷是否合法Q?/span></strong></p><p>{: 民间借贷是民间资本的一U投资渠道,是民间金融的一UŞ式,也是一U民事法律行为。借贷双方通过{订书面借贷协议或达成口头协议Ş成特定的债权债务关系Q从而生相应的权利和义务。债权债务关系是我国民事法律关pȝ重要l成部分Q这U关pM旦Ş成便受法律的保护?/p> </div> </div> <!--底部--> <div class="clear"></div> <div class="c_box2 wrapper"> <h3>合作银行/机构</h3> <p><p><br> <img src="//www.lliqj.com.cn/bank/xa.gif" alt="西安银行"/> <img src="//www.lliqj.com.cn/bank/gs.gif" alt="工商银行"/> <img src="//www.lliqj.com.cn/bank/js.gif" alt="银行"/> <img src="//www.lliqj.com.cn/bank/jt.gif" alt="交通银?/> <img src="//www.lliqj.com.cn/bank/ms.gif" alt="民生银行"/> <img src="//www.lliqj.com.cn/bank/gd.gif" alt="q大银行"/> <img src="//www.lliqj.com.cn/bank/ny.gif" alt="农业银行"/> <img src="//www.lliqj.com.cn/bank/pf.gif" alt="发银行"/> <img src="//www.lliqj.com.cn/bank/yz.gif" alt="邮政银行"/> <img src="//www.lliqj.com.cn/bank/zg.gif" alt="中国银行"/> <img src="//www.lliqj.com.cn/bank/zs.gif" alt="招商银行"/> <img src="//www.lliqj.com.cn/bank/bj.gif" alt="北京银行"/> <img src="//www.lliqj.com.cn/bank/yixin.gif" alt="西安宜信h"/> <img src="//www.lliqj.com.cn/bank/pingan.gif" alt="西安q_易贷"/> </p> </div> <div class="footer wrapper"> <p style="padding:15px; text-align:center;"> <a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/aboutus.html">关于我们</a> |  <a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/job.html">诚聘英才</a> |  <a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/lianxi.html">联系我们</a> |  <a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/changjian.html">常见问题</a> |  <a href="//www.lliqj.com.cn/daikuan/chenggong.html">成功案例</a> |  <a href="//www.lliqj.com.cn/sitemap/sitemap.htm">|站地图</a> |  <a href="//www.lliqj.com.cn/sitemap/sitemap.xml">xml</a> |  <!--|站l计代码--><!--l计l束--> </p> <p><img src="//www.lliqj.com.cn/images/footimg.gif" alt="西安h|服务宗?/></p> <p style="margin-top:6px; color:#696969; text-align:center;"> Copyright@2008-2022 www.lliqj.com.cn All rights reserved 西安h|,版权所有,盗用必究<br /> 陕西省西安市互联|信息投资咨?地址Q西安市莲湖区: 陕ICP?822532?br /> 西安h热线Q?29-86698005 手机Q?3201686367 </p> <br><center><a href="//www.lliqj.com.cn/" title="007球探足球比分">007球探足球比分</a>|西安h买R|<a href="//www.lliqj.com.cn/" title="007球探足球比分">007球探足球比分</a>|西安h装修|<a href="//www.lliqj.com.cn/" title="007球探足球比分">007球探足球比分</a>|<a href="//www.lliqj.com.cn/" title="007球探足球比分">007球探足球比分</a></center></br> <div class="clear"></div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> {ganrao} <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.0454127.buzz">ຣʮһѡ忪</a> <a href="//www.hlviw.com/">大逃杀</a> <a href="//www.myuoev.icu">齫</a> <a href="//www.pujxan.tw">ƽ̨</a> <a href="//www.274882.buzz">ʲôƽФ׼</a> <a href="//www.dfocaq.buzz">ƺϷ</a> <a href="//www.npyjyf.buzz">齫</a> <a href="//www.1304248.buzz">ʽʮp3Ի</a> <a href="//www.ydxgxjg.buzz">11ѡ5</a> <a href="//www.55498190.buzz">10</a> <a href="//www.rbeyr.com/">城市猎人</a> <a href="//www.439187.live/">ƱƼ׿űʾտ</a> <a href="//www.ehnxra.icu">ƬӰ</a> <a href="//www.651576.buzz">̱2019</a> <a href="//www.829042.buzz">Ϲ׬Ǯ</a> <a href="//www.ujefpa.buzz">齫</a> </body> </html>